Joensuun kaupungin tervehdys

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä juhlaväki!

Lämpimät onnittelut omasta ja Joensuun kaupungin puolesta 70-vuotiaalle Joensuun seudun Invalidit ry:lle. Joensuun kaupunki on muistanut teitä juhlapäivänne johdosta toivomallanne tavalla.

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Joensuun Seudun Invalidit ry. konkretisoi liiton tavoitetta toiminta-ajatuksessaan seuraavasti: Yhdistys toimii vammaisten ihmisten yhdyssiteenä toimialueellaan ja valvoo heidän oikeuksiaan sekä tarjoaa mahdollisuuksia vertaistukeen ja yhdessä oloon. Yhdistys järjestää erilaisia toimintoja jäsenilleen sekä heidän perheilleen. Toiminta-ajatuksessa on mielestäni kolme tärkeää asiaa: oikeuksien valvonta, vertaistuki ja yhdessä tekeminen.

Vertaistuki on jotain sellaista, mitä ammattihenkilöt – olivatpa miten ammattitaitoisia tahansa – eivät koskaan pysty tarjoamaan ja siksi se on järjestöjen tärkeimpiä tehtäviä. Kokemus yhdistää ihmisiä enemmän kuin teoreettinen tieto ja siksi kokemusten jakaminen auttaa myös löytämään uudenlaisia näkökulmia omaan elämäntilanteeseen. Tätä kokemusta voisi hyödyntää laajemminkin. Henkilökohtaisesti toivon, että sosiaali- ja terveystoimessa tulevaisuudessa käytettäisiin entistä enemmän kokemusasiantuntijoita ja kokemuskouluttajia. Teidänkin järjestön sisällä olevaa tietoa ja kokemusta voisi hyödyntää ammattihenkilöstön ja opiskelijoiden koulutuksessa, uusien toimintojen ja toimitilojen suunnittelussa, ohjausmateriaalin päivittämisessä jne. Mahdollisuuksia olisi vaikka kuinka paljon.

Yhdessä tekeminen on enemmän kuin yhteistyö. Yhteistyö on yhteisissä kokouksissa istumista, mutta yhdessä tekeminen tarkoittaa yhteisen tavoitteen eteen työn tekemistä. Invalidiliiton jäsenistön kannalta yhteinen tavoite, jonka eteen kaikki on saatava tekemään työtä, lienee yhdenvertaisuus. Yhdessä tekemistä tarvitaan liiton ja yhdistyksen sisällä, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa osallisena olemiseen kaikkeen yhteiskunnan toimintaan. Jokaiselle kansalaiselle on taattava yhtäläiset mahdollisuudet ja tämä tarkoittaa sitä, että toinen ihminen voi tarvita enemmän tukea kuin toinen.

Oikeuksien valvonta on invalidiliiton ja varmasti myös Joensuun Seudun invalidien keskeisiä tavoitteita. Invalidiliiton sivuilta katsoin, että liitto on tehnyt tämän vuoden aikana noin 10 lausuntoa ja yli 30 kannanottoa. Toivon, että myös paikallisesti olisitte aktiivisia ottamaan kantaa teille tärkeisiin asioihin ja esimerkiksi tekemään kunnanvaltuustoille kuntalaisaloitteita. Uusi kuntalakikin korostaa kuntalaisten aktiivisuutta ja heidän kuulemistaan. Kaikki aloitteet käsitellään ja niihin myös vastataan. Myös vammaisneuvoston kautta voi asioita viedä eteenpäin.

Joensuun kaupunginvaltuusto on tällä kaudella aloittanut uutena toimintamuotona neljä kertaa vuodessa toteutettavat kuntalaisten kuulemistilaisuudet, joissa valtuutetut tulevat kuulemaan kuntalaisten kokemuksia ja käsityksiä jostain ennalta valitusta teemasta. Viime keväänä meillä oli kuulemistilaisuus vammaispalveluista, ja tässä tilaisuudessa oli monien järjestöjenkin edustajia. Siellä tuli esille joitakin jopa niin konkreettisia ideoita, että viranhaltijat lähtivät niitä välittömästi toteuttamaan. On monia epäkohtia, joita ei vaan tule ajatelleeksi, jos ei ole omaa kokemusta asiasta.

Hyvät kuulijat!

Yksi tärkeä Invalidiliiton ja myös Joensuun Seudun Invalidit ry:n edunvalvonta-asia on esteettömyys. Esteettömyys tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työtekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se merkitsee muun muassa palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyydessä on huomioitava kaikki aistit ja esteetön yhteiskunta on kaikille hyvä yhteiskunta. Esteettömyyden toteuttaminen on tahdon asia, sillä jos se otetaan suunnittelussa alusta asti punaiseksi langaksi, niin se ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Pitkällä aikavälillä esteettömyys voi jopa säästää, sillä tilojen toimivuus vähentää niiden muutostarvetta, lisää eri toimintojen sujuvuutta ja nopeuttaa esimerkiksi kaupoissa ja asemilla suurten ihmismäärien asiointia ja siirtymistä paikasta toiseen.

Esteettömyyden tulisi jalkautua kaikille yhteiskunnan toimialoille; koulutukseen, työssä käymiseen, liikenteeseen, rakentamiseen, ympäristösuunnitteluun, asumiseen palveluihin jne. Toisin sanoen esteettömyys tulee huomioida kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Joensuussa on vuosien aikana ollut hyvää tahtoa esteettömän ympäristön laadintaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on Marjalan asuinalue, joka aikanaan toimi mallina muille kaupungeille. Meillä on välillä ollut ajanjakso, jolloin asiaan ei paneuduttu riittävällä vakavuudella, mutta nyt onneksi asian merkitykseen ainakin periaatetasolla on havahduttu hyvin. Parannettavaa toki on vielä paljon, sillä meillä on kaupungissa tiloja, joissa esteettömyys ei toteudu. Surullinen esimerkki tästä on konservatorion juhlasali, jonne ei pyörätuolilla pääse millään.

Hyvänä esimerkkinä Joensuun kaupungin toiminnasta haluan tuoda esille, sen, että olemme nyt uudistamassa kotisivujamme ja siellä yhtenä tavoitteena on esteettömyys. Viestintäpäällikkö Ville Moilanen on koonnut ympärilleen kansalaisraadin, jonka kanssa laatii esteetöntä sivustoa. Tarkoitus on huomioida esimerkiksi näkövammaiset ja kuurot nykyistä paremmin.

Toivon, että Joensuun Seudun Invalidit ry olisi aktiivinen järjestö myös päättäjiin päin ja toisitte epäkohtia esille. Valitettavan usein tällaiset asiat tuppaavat päätöksenteossa unohtumaan, ellei niistä jatkuvasti muistutella.

Hyvä juhlaväki!

Katsoin netistä Joensuun Seudun Invalidit ry:n toimintakalenteria ja ilokseni huomasin, että teillä on paljon toimintaa. Yhdistys on aina jäsenistönsä näköinen ja teidän yhdistyksessä – näin ulkopuolisin silmin – tuntuu korostuvan toiminnallisuus. Toivon teille onnea ja menestystä tuleviin vuosiin. Teitä tarvitaan ja siksi toivon jaksamista myös edunvalvontaan.